Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Wybory 2014

Miejska Komisja Wyborcza w Rawiczu przeprowadziła 20 października losowanie kandydatów do 23. Obwodowych Komisji Wyborczych (w tym dwóch zamkniętych). To jeden z ostatnich etapów przygotowujących w gminie Rawicz wybory samorządowe.

Czytaj więcej...
Wybory 2014

Lekcja otwarta z edukacji krajobrazu

W ramach podwyższania jakości kształcenia oraz rozwijania wśród uczniów kompetencji kluczowych definiowanych jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do określonych sytuacji, nauczyciel geografii Andrzej Lisek przeprowadził 17 listopada 2014…

Czytaj więcej...
Lekcja otwarta z edukacji krajobrazu

Bicie rekordu w resuscytacji

16 października br. uczniowie klasy IIIa z II LO wzięli udział  w ogólnopolskiej akcji ustanawiania rekordu w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej podczas „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”.

Czytaj więcej...
Bicie rekordu w resuscytacji

Salamandra

15 października 2014 r. odbył się w II LO etap szkolny Konkursu Przyrodniczego przygotowanego przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra. Temat przewodni tego konkursu to: „Płazy i gady Polski”.

Czytaj więcej...
Salamandra

Jesienny rajd

18 października uczniowie Koła Krajoznawczo-Turystycznego I LO w Rawiczu pod opieką Andrzeja Liska wzięli udział w Jesiennym Rajdzie Rowerowym - cyklicznej imprezie turystycznej organizowanej przez rawicki Oddział PTTK, Starostwo Powiatowe…

Czytaj więcej...
Jesienny rajd